NICOLAS SCHÖFFER GYŰJTEMÉNY, KALOCSA

TÁMOP

Megvalósított tevékenységeink:

Havi szakkörök iskolások számára, 5 x 120 perc:

 • A Tér, a Fény és az Idő dinamikája című havi szakkör középiskolások számára.
  Ennek során Schöffer kinetikus művészetének témafelvetéseiből kiindulva együtt keressük a szerkezet, a forma és a tartalom, illetve a mozgás által létrejött tér-idő összefüggéseit, és a fény dinamizáló lehetőségeit, végül a teret, a mozgást és a fényt szerkezeti elemekként illesztjük egymáshoz.
 • TÉR-kép című havi szakkör az általános iskolák felső tagozatai számára.
  Nicolas Schöffer kinetikus művészetének témafelvetéseiből kiindulva közösen keressük a válaszokat a kérdésekre: Hogyan lehet érzelmeket, gondolatokat, feszültséget, akár indulatot kifejezni a különféle anyagok, technikák, vagy csupán a megvilágítás révén? Miként változik meg egy alkotás mondanivalója ezek bármelyikének megváltozatásával? Milyen módon tud egy alkotás kommunikálni a környezetével?
 • Térmágusok című havi szakkör általános iskolák alsó tagozatai számára. 
  Nicolas Schöffer kinetikus művészetének témafelvetéseiből kiindulva közösen keressük a válaszokat a kérdésekre: Hogyan lehet érzelmeket, gondolatokat, feszültséget, akár indulatot kifejezni a különféle anyagok, technikák, vagy csupán a megvilágítás révén? Miként szólhat rólam az, amit én hoztam létre? Mit tud az alkotás megmutatni belőlem?

Foglalkozásainkon korosztályoknak megfelelő, változatos módszertant alkalmaztunk. Helyet kaptak: Nicolas Schöffer művei és egyéb kortárs művészeti alkotások közös elemzése; kompozíciós játékok; érzelmek kifejezése téri helyzetek rögzítésével; kompozíciók fénnyel való rögzítése fotogram segítségével; minőségi anyagokkal, illetve „hulladékból” történő alkotómunka; a modern vizuális technikák közül a digitális kép- és tartalomrögzítés; kinetikus kép készítése a schöfferi Varetra-doboz használatával; síkból előtörő plasztikák és mozgást megjelenítő alkotások. Képzőművészeti gyűjteményt pedig nem lehet elhagyni saját mű nélkül: minden foglalkozás során, az iskolák lehetőségein sok esetben jóval túlmutató anyagok és technikák felhasználása révén ötletes, formabontó alkotások születtek.
A változatos, sokszínű foglalkozások java része a Schöffer Gyűjteményben zajlott, ám külön hangsúly helyeződött a diákok művészeti látókörének szélesítésére, egyben inspirációs lehetőségek biztosítására. Ennek okán a szakkörök során foglalkozással egybekötött budapesti múzeumlátogatás (Ludwig Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Vasarely Múzeum), kortárs drámaszínház, és helyi alkotóművésszel való találkozás, az alkotómunkába való bepillantás is fontos programelemként szerepelt.

Témanapok óvodások számára, 3 x 180 perc:

 • A TÉR – FÉNY – IDŐ című témanapok 3 alkalma során a gyűjtemény tárgy-, illetve témaanyagából kiindulva e három fogalom köré csoportosítjuk az egyes alkalmakat, játékosan együtt kalandozunk a Térben, a Fény Birodalmában és az Időben.
 • A SZÍN – FORMA – MOZGÁS című témanapok 3 alkalma során a gyűjtemény tárgy-, illetve témaanyagából kiindulva e három fogalom köré csoportosítjuk az egyes alkalmakat: Színvarázslat, Játék a formákkal, Mozgolódó címmel.

A korosztályi sajátosságokhoz illeszkedve komplex, változatos módszertant alkalmaztunk, többek között dramatikus játékokat, bábelőadást, tarisznyás/térképes kincskeresést, ritmus- és hangjátékokat, fény- és árnyjátékot. Az egyes témákat tágan értelmezve rövidebb-hosszabb alkotómunkák szőtték át az egyes alkalmakat, melyekben a legváltozatosabb anyagfajtákat használva nagy szerepe jutott a gyermeki önkifejezésnek (pl. térbeli alkotások, fényeszközök, lampion, kollázs készítése, fémépítés).

Kétfordulós alkotóversenyek, vetélkedők:

 • Rólam szól itt a TÉR! és Pillanatgépek címmel

Az általános iskolás és középiskolás diákoknak szóló vetélkedő célja, hogy a schöfferi témafelvetésekből kiindulva, de azokat áttranszformálva saját érzelem- és gondolatvilágukon a tanulók a maguk alkotó- és képzelőerejét felhasználva készítsenek önálló alkotást egy megadott témában.
A vetélkedő első fordulójában, az alkotómunka előkészítéseként ötlet- és inspirációgyűjtés zajlott a Schöffer Gyűjteményben, a gyűjteményvezető és egy művésztanár közreműködésével. A második forduló az alkotómunkáé volt, melyre szintén a Gyűjteményben kerül sor, az általa kínált anyagokból, és eszközökkel.
A legkreatívabb munkák jutalma pedig nem csupán könyvutalvány volt, hanem igazi kiállításon is szerepelhettek: időszaki kiállításként egy hónapon keresztül ők voltak a Schöffer Gyűjtemény főszereplői.

Mindezek mellett elkészült a Gyűjtemény új, múzeumpedagógiai szempontokat figyelembe vevő honlapja, és két, kifejezetten diákoknak szóló kiállítási kísérőfüzet is.

Együttműködő intézményeink voltak:

 • Csokonai utcai Tagóvoda
 • Újvárosi utcai Tagóvoda
 • Homokmégyi Általános Iskola
 • Kertvárosi Általános Iskola
 • Eperföldi Általános Iskola 
 • Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A pályázat révén szoros együttműködés alakult ki a résztvevő 6 nevelési-oktatási intézménnyel. A nem csupán a programok szakmai tervezésében, de a megvalósításukban is részt vállaló pedagógusok közvetlen, gyakorlati tapasztalatot szerezhettek a múzeumpedagógia és az óvodai nevelés, illetve az iskolai oktatás integrációjának lehetőségeiről. A legváltozatosabb módszereket alkalmazó, összetett foglalkozások lebonyolításában művészettörténész, művésztanár, fotóművész, Kalocsához kötődő alkotóművészek, budapesti múzeumok múzeumpedagógusai és színész-drámatanárok is közreműködtek. Az egyéves, közös munka gyümölcse, az élménnyé váló múzeum pedig immár bármikor elérhető a Nicolas Schöffer Gyűjteményben.

NICOLAS SCHÖFFER GYŰJTEMÉNY

 • Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 76.
 • Telefon: (78) 600 999
 • Nyitvatartás: 
 • kedd, csütörtök, szombat: 10-17 óráig
 • email: info@schoffergyujtemeny.hu
 • Facebook