NICOLAS SCHÖFFER GYŰJTEMÉNY, KALOCSA

Fényintonációk

Lonovics László képzőművész tárlata

Lonovics László képzőművész tárlata

2013. szeptember 6. –november 24.

A ’70-es évek második felétől a szitanyomásban a kísérletezés, a grafikai motívumok különböző szín-és formavariációinak lehetőségét ismerte fel, majd a konstruktivista képalkotást a fotózás eszközeivel igyekezett új dimenziókkal gazdagítani. Az elmúlt bő másfél évtizedben leginkább a számítógép nyújtotta lehetőségeket igyekszik fel-és kihasználni. Elsősorban a fény kifejezési lehetőségei foglalkoztatják – a fény természetrajzának a megragadása a komputeres grafika eszközével. Az alkotások megkomponálása során azonban mindig is törekedett arra, hogy a kibernetika, a számítógép által készített munkáiban a rideg technikát úgymond humanizálja. Természetesen vallja, hogy minden technikai eljárás csupán eszköz, ez önmagában nem jelent minőséget, ám segítségükkel lehet olyan művészi, képi tartalmakat kifejezni, amelyek fontosak, üzenetértékűek. Művészi tevékenysége folyamatosan kapcsolatba hozható a hazai és a nemzetközi progresszív, újító képzőművészeti törekvésekkel, ugyanakkor pregnánsan sikerült egyéni stílusát is kialakítani.
Munkásságában a szitanyomatok, a ’80-82 között készült grafikák tisztasága, sajátos struktúrája már magába rejtette a néhány évvel később megszülető fénygrafikák, a fotó, a sokszorosított nyomat társításának a lehetőségét, majd újabb intervallum után a számítógép megjelenését.
Akárcsak Schöffernél, nála is szimbiózisban él a tudomány és a technika alkalmazása a művészet szolgálatában, a műalkotás megteremtésében. Az ő útkereséseiben, alkotói periódusainak egyes szakaszaiban tapinthatóan jelen volt a szitanyomás, az új sokszorosító technika alkalmazása. Elsősorban, mint eszköz nagyszerűen szolgálta a kísérletezés és az önkifejezés megvalósítását, hiszen lehetősége nyílt olyan experimentális sorozatok készítésére, ahol egy grafikai motívum más és más szín-és formavariációinak elkészítése ötvöződött alkotássá a tapasztalatszerzés, a felfedezés, játékos örömteli folyamata során.
Ezen kísérletezései során fordult a számítógép felé, amely az alkotómunka lehetőségeit egy más irányba, más dimenzió felé tágította. Itt fedezte fel a kibernetika kínálta lehetőségeket, innentől a programoknak köszönhetően a számítógép használata is alkotómunkája szerves segítőtársává vált. Ismét egy tapintható, közös kapcsolódási pont Schöffer munkássága és Lonovics László munkálkodása között, ahol a tudomány és a művészet, a technika által kel életre és válik alkotássá. Akárcsak Schöffer, ő is vallja, hogy a számítógép segítségével létrehozható vizuális illúzió egyre nagyobb szerepet játszik korunk művészetében és vizuális látásmódunk alakításában. Ez, már a szitanyomással ellentétben jóval nagyobb lehetőséget nyújt a kép megfogalmazásában, hiszen szinte korlátlanok a szín, forma, fény és minden más alakításának eszközei, de segítség a vázlatkészítés, a tervezés folyamatában is. Lonovics László művészetét az teszi igazán egyedivé, hogy a számítógéppel megalkotott képeiről is az emberi alkotás köszön vissza ránk, hiszen a technikai lehetőségekkel egy művész termet sajátos világot, ahol a megkapóan színes, variábilis motívumok nem látszanak egyhangúnak, mert átsüt rajtuk a festői hevület, a benső látomás. Ugyanis a számítógéppel végzett munka során is hasonló párbeszéd alakul ki a készülő kép és az alkotó között, mint például a hagyományos festéskor vagy rajzoláskor.
A mozgalmas vonalvezetésű fénygrafikái, a fényhullámok mozgalmas egymásutánisága olyan vizuális formát eredményez, amely e műveket esztétikumot hordozó művészetté avatja. A vonalak egymásmellettisége, a szín –és fényhatások formaegyüttesének azonos rend szerint szerveződő ritmusa, játéka az, ami különösen megkapó ezekben az alkotásaiban. Munkássága elismeréséül a Nemzetközi Kepes Társaság tagjai közé hívta, amelynek kiállításain már több mint két évtizede részt vesz.

NICOLAS SCHÖFFER GYŰJTEMÉNY

  • Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 76.
  • Telefon: (78) 600 999
  • Nyitvatartás: 
  • kedd, csütörtök, szombat: 10-17 óráig
  • email: info@schoffergyujtemeny.hu
  • Facebook